acheter cialis en ligne

Валеологічне виховання (2)

 

                                       ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ
МЕТА:
Сформувати у дітей зачатки валеологічної свідомості;
-
дати систему знань про здоров'я;
-
сформувати практичні вміння танавички у догляді за власнимтілом;
-
виховувати мотивацію здорового способу життя та пріоритет здоров'я.

ФОРМИРОБОТИ:
1.
Уроки«Здравушки» (заняттязвалеології).
2.
Інтегрованийкурсвалеологічноговихованняздійснюєтьсявихователямичерезтізасоби, формироботитавидидіяльності, якієудитячомузакладі (фізичне, екологічневиховання, музичнайобразотворчадіяльністьтаіншівидидіяльності).


ОСНОВНІ  НАПРЯМКИВАЛЕОЛОГІЧНОГО  ВИХОВАННЯ:
-
Людина та їїздоров'я
-
Природніумовиздоров'я
-
Соціальніумовиздоров'я
-
Этноздоров'я

- Індивідуальнездоров'я.

 

                   ФІКУЛЬТУРНООЗДОРОВЧАРОБОТА
МЕТА:
-
зміцненняздоров'ядітей, всебічнийфізичнийіпсихічнийрозвиток, загартуванняїхорганізму;

- формуванняруховихнавичок, розвиток  фізичнихякостей (швидкість, спритність, гнучкість, силу, витривалість, тощо);
-
вихованняпотребиуфізичномусамовдосконаленні;

- формуванняосновбезпекижиттєдіяльності;
          
Оздоровчо-виховнийпроцесздійснюєтьсячерезформуванняоптимальногоруховогостереотипунаосновісенсомоторнихкоординацій, використання

здоров'язберігаючихздоров'яформуючих  технологій.


ФОРМИРОБОТИ.
1.
Ранковігімнастики.
2.
Заняттязфізичноїкультури.
3.
Гігієнічнігімнастикипісляденногоснуукомплексііззагартовуючимипроцедурами.

   Проводятьсящоденноувсіхвіковихгрупах.
4.
Піші  переходи (1разнатиждень 4-7р.ж.).
5.
Спортивнісвятаірозваги.
6.
Днітатижніздоров'я.

7. Заняттяуспортивнихсекціях (забажаннямбатьків).
8.
Загартування.
        
Загартовуючизаходипроводятьсяувсіхвіковихгрупахзурахуваннямстануздоров'я, індивідуальнихособливостейтаемоційногонастроюдітей: повітряніванни, ходьбапогрілкам, заповненихводоюконтрастноїтемператури, ходьбабосоніжпомасажнимкилимкам, масажерам, обливання, купаннявплескальномубасейніулітнійперіод.
        
Усіфізкультурно-оздоровчізаходивзаємопов'язанізіншимивидаминавчально-виховноїроботи.
      
Усвоїйроботівикористовуємотрадиційніінетрадиційніметоди  оздоровленнядітей:

- фітотерапія;

- дихальна, звуковагімнастики;

- пальчиковагімнастика;

- психогімнастика, імітаціяіпантоміма;

-

ігри, ігровівправиізвключеннямелементівсистемиу-шу, хатха-йоги, елементиоздоровленнякозацькоїпедагогіки;

 

- елементиарт-терапії.

Про нас

НАША МІСІЯ: «Бути поруч з дитиною!

Розвивати в неї здібності бачити, чути і сприймати природу, жити у гармонії і з світом, і з собою.»

НАША МЕТА: Забезпечення умов для гармонійного розвитку та формування особистості дитини. Виховання екологічно відповідальних, соціально активних, гідних громадян, від яких залежить майбутнє України та збереження життя на Землі

twittergallerycontact