acheter cialis en ligne

Прозорість та відкритість діяльності закладу

1.Нормативно-правове забеспечення діяльності закладу

1.1 Статут закладу освіти

1.2 Структура та органи управління освіти

1.3  Правила прийому до закладу

1.4  Про електронну реєстрацію

1.5 Нормативна та фактична наповнюваність груп

1.6 Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

2. Створення умов для функціонування та розвитку закладу

2.1 Гурткова робота

З метою сприяння індивідуального становлення особистості дитини під

впливом цінностей хореографічного мистецтва, у процесі власної мистецько-

практичної діяльності, формування елементарних основ хореографічної

культури в ЗДО № 280 «Родзинка» організовано роботу гуртка з ритміки та

хореографії у 2019/2020 н.р. для дітей дошкільного віку.

Організація роботи гуртка з ритміки та хореографії здійснюється

протягом навчального року за програмою «Парціальна програма з навчання

дітей дошкільного віку ритміки і хореографії», укладач Колеснікова С.С.

(керівник гуртка ЦРД «Надія»), затверджена наказом Департаменту

Облдержадміністрації від 16.02.2017 № 0139.

Детальніше тут.

2.2 Наявність вакантних посад

3. ДНЗ 280 Державна реєстрація

Про нас

НАША МІСІЯ: «Бути поруч з дитиною!

Розвивати в неї здібності бачити, чути і сприймати природу, жити у гармонії і з світом, і з собою.»

НАША МЕТА: Забезпечення умов для гармонійного розвитку та формування особистості дитини. Виховання екологічно відповідальних, соціально активних, гідних громадян, від яких залежить майбутнє України та збереження життя на Землі

twittergallerycontact